Over Econocom Healthcare

Zorg dragen voor de beste zorg.

Dat is wat we samen met u willen en kunnen regelen. Door uw instelling zo in te richten dat u optimaal gebruik kunt maken van alle digitale mogelijkheden die zich in een razend tempo blijven ontwikkelen. Zonder te investeren, maar juist door op alle mogelijke gebieden te innoveren. Het kan echt, met de dienstverlening van Healthcare: Digit-all!

U zorgt, Digit-all van Healthcare ontzorgt. Met advies, financiering, inkoop, opslag, personalisatie, levering, installatie en recycling. In afzonderlijke delen of helemaal van begin tot eind, maar altijd precies wat u nodig heeft. Allereerst en vanzelfsprekend op het gebied van de (medische) zorg door gebruik te maken van de modernste, digitale apparatuur. Maar ook bij alle andere technologische toepassingen die uw instelling of organisatie efficiënter en doelgerichter maken. Zoals veilige en betrouwbare (communicatie)netwerken, informatie- en verwijssystemen, digitale dossiervorming, (video)bewaking, of zelfs het compleet inrichten en onderhouden van behandel- en operatiekamers of intensive care-afdelingen.

Geen investeringen, geen oplopende kosten, geen afschrijvingen en geen onderhoud. Maar wel de beste omstandigheden en een efficiënte, milieuvriendelijke en maatschappelijk verantwoorde wijze van werken. Voor de allerbeste én tegelijk ook betaalbare zorg!

Samen doelen halen

Intelligente medicijnen, technologische vernieuwingen in de diagnostiek en kleine apparaten die ook thuis kunnen worden gebruikt, zoals nierdialyse. De zorgsector gaat mede door nieuwe technologie en digitalisering de komende tien tot twintig jaar ingrijpend veranderen. Gelre Ziekenhuizen vervult een regionale functie, maar heeft landelijk bekende poliklinieken zoals de Lymepoli en Duizeligheidspoli. Op welke wijze gebruik gemaakt kan worden van de toekomstige mogelijkheden vormt het uitgangspunt van dit topklinische ziekenhuis bij het door ontwikkelen van de verschillende locaties.

GGNet is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg (ggz) en met haar 60 locaties stevig verankerd in Gelderland. Bezuinigingen enerzijds en het strakke inkoopbeleid van zorgverzekeraars anderzijds zorgden de afgelopen jaren voor krimpende begrotingen en beperktere mogelijkheden.  GGNet pakte dit aan door in te zetten op innovatie. Zoals het vernieuwen van de werkplekken door thin clients met beeldschermen inclusief geluidboxen. Maar ook door tijdens de behandelingen meer gebruik te maken van technologische ontwikkelingen: ondersteuning op afstand en online interventies zoals bijvoorbeeld chat, beeldbellen, online behandelmodules en online inzage van cliënten in het eigen gezondheidsdossier.

In deze voorbeelden speelt de dienstverlening van Healthcare een belangrijke rol. In sommige gevallen heel specifiek, in andere juist weer heel compleet. Maar altijd vanuit het vertrekpunt te helpen met het verwezenlijken van de gestelde doelen.

Doe mee!

Ziekenhuizen, verzorgingshuizen, (geestelijke) gezondheidsinstellingen, uw collega’s zijn ook onze referenten. Lees over hun ervaringen, over uitgevoerde en nog lopende projecten. En laat het ons weten als u meer informatie wilt ontvangen over de bijzondere en uitgebreide mogelijkheden. Maar we horen het ook heel graag als u zélf sprekende voorbeelden, eigen ervaringen of innoverende ideeën heeft. Kortom, doe mee!