Over PlanIT@school

Topresultaten halen met én binnen uw onderwijsinstelling.

Mogelijk gemaakt door enerzijds de best gefaciliteerde leerlingen en de meest toegeruste docenten. En anderzijds veel minder administratieve en operationele taken. Met als gevolg een automatische verbetering van het leer- en opleidingstraject. Dát is wat we samen met u willen en kunnen regelen.

Hoe? Door uw organisatie te ondersteunen bij het effectief en optimaal gebruikmaken van alle nieuwe technologische en digitale mogelijkheden die zich in hoog tempo blijven ontwikkelen, net als uw medewerkers en leerlingen. Zonder te investeren, maar juist door te innoveren. Het kan echt, met de dienstverlening van PlanIT@school: Digit-all!

Van geavanceerde lespakketten tot betrouwbare software voor alle administratieve processen, van 3D-printen tot ondersteunende robotica en van slimme LED-verlichting in de klas tot de beste koffieautomaat in de docentenkamer. PlanIT@school zorgt ervoor dat iedereen binnen uw onderwijsorganisatie optimaal kan presteren. Met advies, financiering, inkoop, opslag, personalisatie, levering, installatie en recycling. In afzonderlijke delen of helemaal van begin tot eind, maar altijd precies wat ú nodig heeft.

En uw instelling? Daar wordt op een efficiënte, duurzame en maatschappelijk wijze gewerkt aan topresultaten! Zonder zorgen en zonder investeringen.

Samen slagen

Het Nieuwe Lyceum liep op het gebied van digitalisering ver achter: er was alleen een beamer per lokaal. In overleg met de docenten zette de school in op digitalisering. Waardoor in zeer korte tijd een transformatie van een traditionele naar een frisse en vernieuwende school plaatsvond: niet langer stond het zenden van informatie naar de klas centraal, de leerlingen bijstaan in hun leerproces werd het vetrekpunt voor iedere docent. De docent Nederlands verwoordde dat als volgt: “De voornaamste verandering is dat ik veranderd ben van een docent vóór de klas naar een docent ín de klas. Ik kan zien wie er nog extra uitleg nodig heeft. Die leerlingen, daar ga ik even bij zitten.”

De drie middelbare scholen die onderdeel uitmaken van scholengemeenschap Tabor College beschikken over digitale middelen om maatwerk te kunnen bieden aan alle leerlingen, van vmbo tot en met gymnasium. Door gebruik te maken van speciale applicaties valt het bijvoorbeeld sneller op als een leerling in een bepaald vak of onderwerp bovengemiddeld scoort, of juist onder presteert. Zo kan direct en efficiënt aangesloten worden op het niveau en het tempo van de individuele leerling.

Daarvoor is aan alle leerlingen een tablet ter beschikking gesteld, inclusief verzekering, schadeafhandeling en het portaal erachter. Waarmee het Tabor College nu ook al helemaal toegerust is op de snelle ontwikkelingen die gaande zijn op gebied van interactieve lespakketten.

In deze voorbeelden speelt de dienstverlening van PlanIT@school een belangrijke rol. Soms heel specifiek, een andere keer juist weer heel compleet. Maar altijd vanuit het vertrekpunt te helpen met het verwezenlijken van de gestelde doelen.

Doe mee!

Van primair en voortgezet tot middelbaar en hoger beroepsonderwijs; zowel speciaal, openbaar als privaat, uw collega’s zijn ook onze referenten. Lees alles over hun ervaringen, over uitgevoerde en nog lopende projecten. En laat het ons weten als u meer informatie wilt ontvangen over deze bijzondere en uitgebreide mogelijkheden. Maar we horen het ook heel graag als u zélf sprekende voorbeelden, eigen ervaringen of innoverende ideeën heeft. Kortom, doe mee!