Digitale autosnelweg; ook beschikbaar voor het onderwijs

28 augustus 2017

Nederland is een klein land. Maar groot in technologische ontwikkelingen. Bekend om het hoge infrastructurele niveau. Met veel aandacht voor innovatie. En voor onderwijs…

We zoeven inmiddels met een vaart van 130 kilometers in het uur alle richtingen op. Via prachtige, continu onderhouden en zeer veilige autosnelwegen van moderne makelij. Waar water gewoon doorheen zakt en matrixborden gevoed door het achterliggende Motorway Traffic Management-systeem ons van de actuele verkeersituatie op de hoogte houden. Vanzelfsprekend ook allemaal goed voorbereid op de vele innovaties die er binnen afzienbare tijd nog komen gaan.
Prima natuurlijk, heel goed! Maar waarom lukt het dan anno 2017 nog steeds niet om een dergelijk (landelijk) niveau te halen op onze digitale snelwegen? Want de gebruikers van deze wegen merken zodra ze buiten de Randstad komen al dat er hobbels en gaten in het wegdek zitten, de rijstroken smaller en onveiliger zijn en er haast nergens meer lekker hard gereden kan worden!

Cruciaal

Net als het autowegennet is ook het digitale wegennet een gedeelde verantwoordelijkheid voor onze overheid, voor ons allemaal. En voor (de toekomst van) ons kleine landje van cruciaal belang. Want scholen maken steeds meer gebruik van moderne mogelijkheden zoals digitaal en adaptief lesmateriaal om leerlingen modern en uitdagend onderwijs te geven. Lesmateriaal dat zich aanpast aan het niveau van een leerling. Een kind dat extra oefening nodig heeft, kan daardoor extra oefenen terwijl zijn klasgenoot die meer uitdaging nodig heeft, die ook kan krijgen. Voor ieder kind is er zo onderwijs op maat.

Achterstand

Daarvoor is echter wel een goed werkende en snelle internetverbinding noodzakelijk. Maar de huidige situatie is daar voor veel scholen lang niet altijd op berekend. Volgens onderzoek in opdracht van het Doorbraakproject Onderwijs en ICT heeft 59 procent van de scholen basis- en voortgezet onderwijs nu geen toegang tot een internetverbinding die geschikt is voor nieuwe toepassingen in de (zeer nabije) toekomst . Voor 5 tot 10 procent van de scholen is de situatie nu zelfs al zo slecht dat er nauwelijks gebruik kan worden gemaakt van het digibord of meerdere computers tegelijkertijd, bleek eerder uit cijfers van Kennisnet.
Om deze problemen en achterstanden op te lossen is geld nodig. En dat is nu juist een probleem voor de meeste scholen en schoolbesturen die toch al te kampen hebben met afnemende leerlingaantallen, gedwongen fusies en beperkte budgetten. Het is daardoor in veel gevallen domweg onbetaalbaar om die benodigde digitale infrastructuur (glasvezel) zelf aan te leggen. Met volgens de PO-Raad een dreigende achterstand als gevolg van gebrekkig internet in de komende jaren voor maar liefst 900.000 leerlingen!
Vandaar dat het kabinet is opgedragen snel oplossingen te zoeken.

Digit-all

PlanIT@school faciliteert dergelijke oplossingen al jarenlang, speciaal ook in het onderwijs. Met een unieke combinatie van technologische expertise en financiële innovatie kunnen wij modulair diensten aanbieden voor een periodiek bedrag. U kiest waar u ontzorgd in wilt worden. Deze oplossing heet Digit-all Hierdoor bieden we oplossingen die enerzijds volledig in lijn zijn met de wensen van scholen en opleidingen en anderzijds niet ten koste gaan van bestaande budgetten. Want iedereen in Nederland moet natuurlijk op een gelijkwaardige manier kunnen profiteren van de digitale mogelijkheden en ontwikkelingen in het onderwijs. Dus ook uw kinderen en leerlingen!

 

 

Deel: