Swinhove Groep

“Voor een vooruitstrevende zorgorganisatie mag liquiditeit geen beperking zijn”

Swinhove kwam tien jaar geleden in contact met Econocom. De zorginstelling heeft als prioriteit goede zorg leveren aan kwetsbare ouderen. Daarom werd er gekeken hoe er het beste geïnvesteerd kon worden in goede hulpmiddelen en noodzakelijke nieuwe technieken. Er werd onderzocht wat een slimme oplossing zou kunnen zijn voor het financieren van een nieuw zusteroproepsysteem. Johan Brands, Manager Bedrijfsbureau: “Een lokale leverancier gaf mij de tip dit onder te brengen bij Econocom Healthcare. Zo is het begonnen.”

Technische innovaties vs persoonlijke zorg

Brands geeft aan dat hij nog steeds blij is met de tip destijds. De samenwerking met Econocom Healthcare is sinds de start alleen maar verbeterd en uitgebreid. Het begon met een contract voor slechts twee locaties. Inmiddels genieten alle locaties van deze dienstverlening. De bezuinigingen in de zorg van de laatste jaren maken keuzes noodzakelijk. Als het gaat om handen aan het bed of een ICT-infrastructuur zoals wifi, dan valt de keuze – logischerwijs – al snel op handen aan het bed. Maar met de leaseconstructie via Econocom Healthcare, is het mogelijk om toch te investeren in technische innovatie.

Uitbreiding

Na de eerste ronde werd al snel ook een ander zusteroproepsysteem vervangen. Tevens werd besloten om een nieuw wifi-netwerk en de bijbehorende infrastructuur in een financieringsconstructie bij Econocom Healthcare onder te brengen voor alle locaties van Swinhove. Wifi, bekabeling, routers, acces points en iPads waren nodig. Dit als noodzakelijke infrastructuur voor de uitrol van een ECD, een elektronisch cliënten dossier, en verdere domotica toepassingen. Ook werden er diverse hulpmiddelen in het contract opgenomen. Want hulpmiddelen zoals tilliften en speciale bedden gaan best lang mee, maar zijn ook duur in aanschaf.

Waarom je liquiditeit aantasten?

Johan Brands is blij met de constructie. “Het belang van een wifinetwerk om met het elektronisch cliënten dossier te werken staat buiten kijf. Hetzelfde geldt voor goede hulpmiddelen in onze sector zoals tilliften en aangepaste bedden. Dat verhoogt de kwaliteit van leven voor de bewoners én de kwaliteit van werken voor de medewerkers. Als vooruitstrevende zorgorganisatie willen wij dit kunnen bieden. Swinhove blijft continu kijken naar nieuwe mogelijkheden. De oplossingen die Econocom Healthcare biedt, integreren naadloos met de innovaties die wij nastreven.”

Bezit niet nodig

“Kwaliteitsverbeteringen zoals deze doen een enorm beroep op de liquiditeit als je dat allemaal wilt aanschaffen. En waarom? Voor ons is bezit van deze middelen absoluut niet belangrijk; het gaat om het gebruik ervan! Nu verdelen we de lasten gelijkmatig over de looptijd van de middelen. Eén keer per jaar bespreken we dat intern en met onze accountmanager van Econocom Healthcare. Aanpassingen zijn makkelijk door te voeren en het overzicht is altijd online beschikbaar.”

Onbekendheid bij leveranciers

Johan vindt de samenwerking prettig en soepel verlopen. Hij loopt wel tegen het feit aan dat leveranciers soms nog wat weifelend tegen het financieringsconcept aankijken: “Sommige leveranciers zijn nog niet bekend met het lease-concept of de door Econocom Healthcare geboden financiële dienstverlening en hebben meer uitleg nodig om enthousiast te worden. Gelukkig is onze accountmanager van Econocom al jaren een ondersteunende factor hierin. Zo worden onduidelijkheden snel opgehelderd en kan de deal doorgaan!”

Innovatief met technologie

Gevraagd naar de plannen voor het nieuwe jaar, hoeft Brands niet lang na te denken. Er is een zusteroproepsysteem dat al 25 jaar (!) meegaat, en in 2018 toch echt vervangen zal moeten worden. Een dergelijke innovatie geldt voor twee locaties. Momenteel zit men hiervoor in de oriëntatiefase.

Johan Brands, Manager Bedrijfsbureau:

“Er moet goed nagedacht worden welk systeem én welke domotica-oplossingen het beste bij deze twee locaties passen. De mogelijkheden zijn legio. Wij willen weloverwogen en zelf beslissen over merk en leverancier. Die keuzevrijheid is voor ons erg belangrijk. Econocom Healthcare maakt dit mogelijk; samen innoveren in gebruik. Daarom verwacht ik zeker weer met Econocom om tafel te gaan inzake financiële dienstverlening.”  

Wie is Swinhove Groep?

De vijf woonlocaties van Swinhove Groep bieden zorg aan ouderen in Zwijndrecht. In totaal zijn er 300 intramurale bedden. Daarnaast wordt in beperkte mate ook ondersteuning aan zelfstandig wonende mensen geboden. Er werken zo’n 600 medewerkers bij de zorggroep. En er staan nog eens ruim 600 vrijwilligers voor de cliënten paraat. Bij alles staan de kernwaarden dichtbij, betrouwbaar en gastvrij centraal. Swinhove Groep doet veel aan gezelligheid en verenigingen voor haar cliënten en is een begrip in de stad.

www.swinhovegroep.nl

Deel: