RadboudUMC

Kostenneutrale oplossing voor investering multimediaschermen

Het Radboudumc is een topkenniscentrum voor academische geneeskunde en gezondheidszorg. Zij heeft drie nauw met elkaar verweven kerntaken: patiëntenzorg, onderwijs en opleiding, en wetenschappelijk onderzoek. Juist deze verwevenheid vormt de basis voor innovatie en is de kracht van het Radboudumc.

De uitdagingen

 • Naleving bestaande afspraken met consortium partners inzake nieuwe investeringen
 • Procesverbetering dankzij innovatieve en patiëntvriendelijke applicaties op multimediaschermen (bedside terminals)
 • Gunstige prijsstelling in verband met doorbelasting van kosten

Aanbod Econocom Healthcare

 • Goede samenwerking met Patientline marktleider in Nederland op het gebied van ‘digital hospitality’
 • Mogelijkheid tot creëren van extra (extern) obligo voor afgebakende business case
 • Financiering via Classic Lease

Michael van Wichen, Hoofd Administratie en Treasury: 

“Door goede samenwerking met Patientline, en de flexibiliteit en gunstige prijsstelling van Econocom Healthcare, zijn wij er in geslaagd een bijdrage te leveren aan een efficiëntere, en kostenbesparende bedrijfsvoering én aan het comfort van de patiënt gedurende zijn of haar verblijf in ons ziekenhuis. Een goede win/win voor alle partijen”.

Mede dankzij een goede relatie met het Radboudumc en haar “hospitality” partner Patientline realiseerde Econocom Healthcare via een Classic Lease de financiering van multimediaschermen.

De multimedia schermen (ook wel bedside terminals genoemd) bieden patiënten tijdens hun verblijf in het ziekenhuis een scala aan faciliteiten, zoals medische informatie, televisie, telefonie, internet en catering.

Radboudumc, Patientline en Econocom hebben een nieuw business model opgesteld, waarbij investerings- en onderhoudskosten zijn omgebogen tot maandelijkse exploitatielasten. De entertainment dienstverlening wordt zonder winstoogmerk doorberekend aan de patiënt.

Healthcare

Econocom Healthcare biedt flexibele maatwerkoplossingen voor ICT infrastructuren binnen zorginstellingen in Nederland. Econocom Healthcare biedt ook flexibele financierings-oplossingen voor medische ICT apparatuur, zoals röntgenapparatuur en MRI-scanners, multimedia schermen (bed-side terminals), audio/visuele middelen en mobiliteits- en revalidatiehulpmiddelen.
www.healthcare-econocom.nl

De voordelen

 1. Kostenneutrale oplossing
 2. Exploitatielasten doorbelast als servicekosten
 3. Lagere serviceprijs voor de patiënt

Kerncijfers

 • Capaciteit van 953 bedden, met een dekking van 63%
 • Gemiddelde duur ziekenhuisopname 6 dagen
 • > 10.000 medewerkers en 3.000 studenten

www.radboudumc.nl

Deel: