GGNet

Financiële risico’s spreiden over een langere termijn

GGNet is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg (ggz) en is met haar 60 locaties stevig verankerd in Gelderland. GGNet biedt alle soorten psychische hulp, waaronder basis ggz, specialistische ggz en preventieve cursussen.

De uitdagingen

 • GGNet wil tijdens de behandeling steeds meer gebruik gaan maken van technologische ontwikkelingen. Ondersteuning op afstand en online interventies zoals bijvoorbeeld chat, beeldbellen, online behandelmodules en online inzage in het eigen gezondheidsdossier.
 • Ook moet GGNet zich gaan toeleggen op de extramuralisering van de zorg, zoals FACT-teams en verdere ambulantisering van de zorg

Aanbod Econocom Healthcare

 • Een flexibele financiële dienstverlening waardoor GGNet de werkplekken heeft kunnen vernieuwen door thin clients met beeldschermen inclusief geluidboxen. De FACT-teams kunnen in de nabije toekomst worden voorzien van draagbare apparatuur.
 • Dankzij de spreiding van de kosten worden de financiële risico’s van GGNet gespreid.
 • Dagelijks een geüpdatet overzicht van alle
  assets in de webbased applicatie MasterIT.

Christa Baas, hoofd inkoop GGNet:

“Het contact met Econocom Healthcare is zeer prettig en inzichtelijk. Ik kan altijd met vragen of opmerkingen bij hen terecht. Zeker fijn omdat ik als manager inkoop niet alleen met financiën bezig ben. Dankzij de flexibele digitale oplossing heb ik inzicht in alle apparatuur, zijn de kosten gespreid en daarmee zijn ook de financiële risico’s gespreid over een langere termijn.”

In 2015 staat de GGZ voor grote uitdagingen, zo ook GGNet. Er vinden veel besparingen plaats in de zorg. De GGZ bouwt 30% van de bedden af, gaat meer ambulant werken en past e-health toe. Ook komen er in 2015 veel nieuwe financiers bij. Denk hierbij aan gemeenten. De GGZ wordt geconfronteerd met bezuinigingen welke zijn opgelegd door de regering en het strakke inkoopbeleid van de zorgverzekeraars.

GGNet zocht daarom naar een partner die flexibiliteit biedt. In 2014 startte GGNet met de financiële oplossing van Econocom Healthcare. Hiermee kan GGNet de digitale apparatuur op verschillende momenten vervangen, toevoegen of verwijderen en de kosten spreiden.

GGNet bestaat uit 60 locaties. Het hoofdkantoor in Warnsveld regelt alle digitale apparatuur centraal geregeld. Hier komt alle nieuwe apparatuur binnen welke wordt getagd en geplaatst op de verschillende locaties. Binnen het partnerschap met Econocom Healthcare vallen ook mobiele telefonie, personenalarmering en brandmeldinstallaties.

MasterIT wordt dagelijks geüpdatet door het team van Econocom Healthcare. Hierdoor kan GGNet alle assets in het contract 24/7 inzien en bekijken welke aan vervanging toe zijn. De toeleveranciers weten ook goed hoe de financiering loopt, zodat GGNet hier verder geen bemoeienissen meer mee heeft.

Healthcare

Econocom Healthcare biedt flexibele maatwerkoplossingen voor o.a. Academische, top klinische en algemene ziekenhuizen, verpleeg/verzorginstellingen en thuiszorgorganisaties, GGD, GGZ, ambulancediensten en laboratoria in Nederland. Econocom Healthcare biedt financieringsoplossingen voor medische digitale apparatuur, digitale toepassingen, maar ook audiovisuele middelen en ledverlichting.

De voordelen

 1. 24 uur per dag inzicht in alle aangeschafte apparatuur
 2. Professioneel advies en directe hulp bij complexe vragen
 3. Voorspelbare kosten gedurende het jaar, waardoor onze financiële middelen over het jaar minder fluctueren.

Kerncijfers

 • 60 locaties in Gelderland
 • 2.300 medewerkers
 • 400 vrijwilligers
 • Jaarlijks 25.000 klanten

www.ggnet.nl

Deel: