Kien ICT

Vrijheid voor optimale uitvoering

De oplossing van PlanIT@School helpt onze leden om versneld te vernieuwen

Coöperatie Kien u.a. biedt een cloudoplossing waarmee haar leden device-, plaats- en tijdonafhankelijk kunnen leren en werken. Leden behouden hun identiteit maar standaardiseren daar waar het mogelijk is in een gemeenschappelijke infrastructuur. Coöperatie Kien u.a. bereikt dit door de professionele kennis van de medewerkers actueel te houden. Dit gebeurt door middel van efficiënte inzet van middelen en het vergroten en maximaal inzetten van deze kennis. De bedrijfsbehoeften van de verschillende scholen zijn leidend.

De zes leden van Coöperatie Kien u.a. liepen tegen dezelfde problemen aan waar zij een oplossing voor zochten. De ICT-vraagstukken zijn door de coöperatie gezamenlijk aangepakt. Door kennis en kracht te bundelen op ICT-gebied en door efficiënter werken, wordt er voordeel behaald op kwaliteit, wendbaarheid en kosten.

Het eerste contact en contract was met het Da Vinci College. Daarna is dit contract overgezet naar een contract voor Coöperatie Kien u.a. Er is gekozen voor de Technology Refresh Option van PlanIT@School, omdat dit flexibiliteit geeft om continu te vernieuwen. De coöperatie ontzorgt de leden doordat hij snellere vervanging faciliteert om technische vernieuwing mogelijk te maken. De oplossing van PlanIT@School geeft de vrijheid om dit optimaal uit te voeren.

Coöperatie Kien u.a. daagt de markt ook graag uit om duurzamere concepten te ontwikkelen. Want duurzaamheid staat voorop. Dankzij de financieringsconstructie van PlanIT@School is het mogelijk om meer mogelijkheden af te dwingen bij leveranciers op het gebied van duurzaamheid, creativiteit en prijs. Coöperatie Kien u.a. heeft daardoor oplossingen voor printen en actieve componenten kunnen ontwikkelen.

Ger Reijnders, Directeur Kien:

“Alleen ga je sneller, samen kom je verder – is het motto van Coöperatie Kien u.a. Doordat PlanIT@School proactief heeft meegedacht aan een flexibele financieringsoplossing, ontzorgt de coöperatie haar leden met continu vernieuwen van ICT. De oplossing zorgt voor standaardisatie, maar wel met de flexibiliteit per school.”

Bedrijfsprofiel

Coöperatie Kien u.a. is een ICT-coöperatie gericht op het ontwikkelen en beheren van een gemeenschappelijke ICT-infrastructuur en ondersteuning bij ontwikkeling en uitvoering van ICT-beleid van haar leden. Door middel van efficiënte inzet van ICT-middelen, kennis vergroten en maximale inzet van deze kennis, zet Coöperatie Kien u.a. zich in voor 22.000 gebruikers binnen het primair en voortgezet onderwijs, praktijkonderwijs, MBO, HBO, en kinderdagverblijven.

De uitdagingen

 • Geen kapitaalinjectie door de leden
 • Financiering moet snellere vervanging faciliteren om technische vernieuwing mogelijk te maken

Aanbod PlanIT@School

 • Een flexibele financiële oplossing (Technology Refresh Option) waarbij continu vernieuwd kan worden
 • Niet huurovereenkomst is leidend, maar bedrijfsbehoeften

De voordelen

 • Elk lid kiest de benodigde digitale apparatuur, oftewel flexibiliteit voor alle leden
 • Gezamenlijke ontwikkeling wat resulteert in een oplossing op maat
 • Vervangingsvolume per semester

Kerncijfers

 • Scholen: 6
 • Locaties: 43
 • Gebruikers: 22.000
 • Applicaties: 1.200

www.kienict.nl

Deel: