Het Nieuwe Lyceum

Inzetten op verdere digitalisering

Dick Frantzen is sinds vier jaar de aanjager van Het Nieuwe Lyceum. De ICT-middelen waren zeer verouderd en werd er voornamelijk gebruik gemaakt van klassikaal, traditioneel onderwijs. Hij zag dat docenten wel met ideeën liepen en stelde hen de vraag “Wat hebben jullie nodig om de meerwaarde van ICT te ontdekken en beter te benutten?” Samen met de docenten zette hij in op verdere digitalisering.

Start digitalisering

De sectie biologie zag een pilot met tablets zitten, Nederlands met laptops en Engels met Chromebooks. De apparaten werden ingekocht en op karren door de school gereden. Het was een zeer positieve ervaring. Dankzij het enthousiasme van de docenten en leerlingen werd het volgende schooljaar het aantal devices verdubbeld. De leerlingen tonen niet meer een reactieve houding, maar gaan proactief aan het werk. De devices in de klas zorgen voor toegang tot gepersonaliseerd digitaal leren en een actievere houding van de leerlingen.

Device per leerling

Iedere leerling krijgt vanaf schooljaar 2016/2017 een eigen MacBook. Met de leverancier zocht Het Nieuwe Lyceum naar een oplossing om de betaling door de ouders soepel te laten verlopen. PlanIT@School kwam in beeld als partner en daarmee werd alles snel geregeld. Dankzij deze oplossing bestellen nieuwe leerlingen via de webshop en wordt de betaling maandelijks geïncasseerd.

Meer persoonlijke aandacht

Dick Frantzen vertelt dat de mooiste quote over de invoering van devices in de klas komt van een docent Nederlands: “De voornaamste verandering is dat ik veranderd ben van een docent voor de klas naar een docent in de klas. Ik kan zien wie er nog extra uitleg nodig heeft. Die leerlingen, daar ga ik even bij zitten.”

Dick Frantzen, rector/bestuurder Het Nieuwe Lyceum: 

“We zochten naar een oplossing waarbij de ouders een vast bedrag per maand betalen. De leaseoplossing van PlanIT@School beviel ons. Wij moeten ons gewoon richten op onderwijs, en de leerlingen hebben een device nodig. Dankzij PlanIT@School hebben we hier geen omkijken meer naar. We worden volledig ontzorgd.”

Bedrijfsprofiel

Het Nieuwe Lyceum biedt voortgezet onderwijs op bijzonder-neutrale grondslag. Dit houdt in dat medewerkers en leerlingen wezenlijk in elkaar geïnteresseerd zijn. Daardoor zijn ze bereid om verschillende ideeën met elkaar te delen waardoor ieder zijn eigen denkbeelden kan vormen.

De uitdagingen

  • Transformatie van een traditionele naar een frisse en vernieuwende school met als belangrijkste vraagstuk hoe een docent niet meer voornamelijk informatie zendt naar de klas, maar de leerlingen bijstaat in hun leerproces
  • De school liep op het gebied van digitalisering ver achter: er was alleen een beamer per lokaal

Aanbod PlanIT@School

  • Dankzij digitalisering kan de docent het leerproces van het kind volledig ondersteunen
  • Volledige ontzorging. Voor een vast bedrag per maand ontvangen de leerlingen een MacBook, inclusief de bijbehorende verzekering, service en leenapparaat wanneer het eigen apparaat stuk is

Kerncijfers

  • > 1.000 leerlingen
  • > 75 docenten
  • Een eigen MacBook voor alle leerlingen en docenten

www.hetnieuwelyceum.nl

Deel: